K O M U N I K A T

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w

Mogilnie

od dnia 22 października 2020 r. do odwołania

zamyka obsługę bezpośrednią Klientów

Funkcjonowanie tut. Ośrodka zostaje dostosowane do aktualnej sytuacji i objęte jest

specjalnymi procedurami mającymi na celu maksymalne ograniczenie kontaktów

bezpośrednich celem zmniejszenia ryzyka zakażenia SARS-CoV-2.

Informujemy, że na budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej umieszczona

jest skrzynka podawcza, do której mieszkańcy mogą składać pisemne wnioski, podania oraz

pozostałe dokumenty dotyczące prowadzonych przez tut. Ośrodek spraw.

Przypominamy, że w dalszym ciągu sprawy można załatwiać poprzez:

pocztę elektroniczną: mgops@mogilno.pl

skrzynkę podawczą ePUAP: /mgops_mogilno/domyslna

telefonicznie: 52/ 315-93-15   sekretariat

wew. 21; 22 -  świadczenia rodzinne

wew. 28  -   dodatki mieszkaniowe

formę pisemną – za pośrednictwem operatora pocztowego.

W przypadku zaistnienia konieczności osobistego załatwienia sprawy, przyjęcia stron

odbywają się po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym w wyznaczonym pomieszczeniu

MGOPS w Mogilnie przy zachowaniu maksymalnych środków ostrożności.

 

W kontakcie bezpośrednim interesanci zobowiązani są do używania maseczek,

zachowania dystansu 2 metrów od drugiej osoby oraz dezynfekcji rąk.