Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie informuje, że funkcję Koordynatora ds. dostępności będzie pełnił Kierownik Ośrodka Pani Agnieszka Woźniak.


Podstawa prawna:
Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności stanowi realizację obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę ustawy  z  dnia 19 lipca  2019  r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.).

Zadania koordynatora ds. dostępności:

 Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności należy:


• wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez    tut. Ośrodek Pomocy Społecznej

• przygotowanie i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie,


• monitorowaniem działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Dane kontaktowe:


Koordynator ds. dostępności w Miejsko-Gminnym Ośrodku

Pomocy Społecznej w Mogilnie

Agnieszka Woźniak
ul. Rynek 10
88-300 Mogilno
telefon: (52)315 93 15