KARTA DUŻEJ RODZINY

https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu

 

Niezbędne dokumenty do ubiegania się o Kartę Dużej Rodziny wyszczególnione są pod wskazanym powyżej linkiem.

 

Główny wniosek wypełnia wnioskodawca.

Stronę 3 i 4 oraz 5  należy powielić i wypełnić dla każdego członka rodziny wielodzietnej wskazanego we wniosku.  W przypadku dzieci - do 10 pkt. tj. "nazwisko rodowe matki"

Trójka dzieci - trzy formularze.

Czwórka dzieci - cztery formularze itd.

Wszelkie załączniki podpisuje wyłącznie osoba składająca wniosek- Wnioskodawca.