Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie informuje, iż  informacje publiczne będące w posiadaniu tut. Ośrodka a nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, udostępnia się na wniosek , w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001, o dostępie do informacji publicznej. (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 112 poz. 1198 z poźn zm.)

W sytuacji w której chcą Państwo uzyskac informację z zakresu działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie można skorzystać z wzoru wniosku , który jest w załączniku do niniejszego artykułu.

Wniosek po wypełnieniu należy przesłać:

- na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej

- listownie na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie

ul. Rynek 10

88-300 Mogilno

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest przekazywana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.