Z-ca Kierownika MGOPS w Mogilnie informuje, iż

w dniu 12.06.2019 roku

tut. Ośrodek będzie czynny

 do godziny 14.00