UWAGA!

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie informuje, że od

01 lutego 2019r ulega zmianie wzór upoważnienia do odbioru świadczeń z

Opieki Społecznej w formie gotówkowej w Banku Spółdzielczym.

Mając powyższe na uwadze osoby posiadające upoważnienie na „starym” druku

zobowiązane są w terminie do 22 marca 2019r zgłosić się do Miejsko - Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie w celu odbioru nowego upoważnienia.

Od 25 marca 2019r „stare” upoważnienia nie będą honorowane przez Bank

Spółdzielczy.