Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Mogilnie informuje, iż

w dniu 12 listopada 2018 tut. Ośrodek

będzie NIECZYNNY.