Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Mogilnie informuje, iż

 w dniu 31.10.2018

tut. Ośrodek bedzie

 czynny do godziny 13.00