Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Mogilnie

 informuje, iż w dniach 08.08.2018 do 09.08.2018

tut. Ośrodek będzie czynny w godzinach

od 7.30 do 14.00.