WYKAZ RACHUNKOW PROWADZONYCH   W RAMACH UMOWY

                                                        z  BANKIEM   PKO BP

                                                        Od 1 stycznia 2018 roku

 

 

Cel prowadzenia rachunku

Waluta

Numer rachunku

 

 

 

RACHUNEK BIEŻĄCY

PLN

18 1020 1462 0000 7802 0325 2723

 

 

 

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚS

PLN

23 1020 1462 0000 7602 0325 2731

 

 

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

PLN

41 1020 1462 0000 7102 0325 2749

 

 

 

ZALICZKA ALIMENTACYJNA

PLN

19 1020 1462 0000 7302 0325 2756