Z-ca Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie informuje, iż w dniu

31-10-2016 roku

Ośrodek będzie czynny do godziny 13.00