Z-ca Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, iż

w dniu 31 grudnia 2015 roku

 tut. Ośrodek będzie czynny do godz 13.00