KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOłECZNEJ
w MOGILNIE

informuję,

 iż w DNIU 24 GRUDNIA 2015 roku (Wigilia)

tut. Ośrodek

będzie NIECZYNNY