KIEROWNIK MGOPS w Mogilnie

informuje, że w dniu 14 sierpnia 2015 roku

tut. Ośrodek będzie

NIECZYNNY

Za powstałe utrudnienia przepraszamy