Kierownik MGOPS w Mogilnie informuję, iż w dniu

2 stycznia 2015 roku

tut. Ośrodek

będzie NIECZYNNY