Kierownik MGOPS w Mogilnie informuje, iż w dniu

31-12-2014 roku

tut. OŚRODEK będzie czynny do godziny 13.00