obrazek

 

Drodzy Rodzice!

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie

zaprasza młodzież z Ogniska Wychowawczego

w wieku 13-16 lat

do udziału w bezpłatnym

programie profilaktycznym pt. „Pomocna dłoń”

realizowanym w ramach projektu socjalnego

zajęcia odbywać się będą: w okresie III-V.2014r .    w godzinach 14:00-18:00

Rekrutację będą przeprowadzać pracownicy socjalni i koordynator Ogniska Wychowawczego

Dodatkowych informacji dot. realizacji projektu socjalnego udziela Kierownik MGOPS w Mogilnie:

- telefonicznie 52 315-93-17

- osobiście w siedzibie MGOPS

ul. Rynek 10, pok. nr 1