CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

W okresie 01.04.2014 – 31.03.2015 Gmina Mogilno/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie będzie realizował projekt „Aktywne kobiety ku nowej przyszłości – aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych kobiet na terenie gminy Mogilno”.
Do udziału w projekcie zapraszamy bezrobotne kobiety z terenu gminy Mogilno, w wieku 18-30 lat, nie posiadające kwalifikacji zawodowych lub chcące dostosować swoje kwalifikacje do potrzeb lokalnego rynku pracy. Osoby przyjęte do projektu będą objęte następującymi formami wsparcia:

      

      trening pracy

       kursy zawodowe opiekunka osoby starszej, chorej i niepełnosprawnej

       6 m-ne staże

       stypendia za udział w kursie i stażu

Nabór uczestniczek prowadzony będzie w dniach: 03.04.2014 – 25.04.2014.

Formularze zgłoszeniowe będą dostępne w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie (pok. nr 9) oraz na stronach internetowych:

§         gminy Mogilno: http://www.mogilno.pl

§         BIP MGOPS w Mogilnie: http://bip.mgops.mogilno.pl

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. (52) 315 93 26 lub (52) 315 93 29.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.