Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie informuję, iż

w dniu

31 grudnia 2013 r.

tut. Ośrodek będzie czynny

do godziny 13.00.