Kierownik Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej         w Mogilnie

informuje, iż w dniu  24 grudnia 2013

tut. Ośrodek będzie czynny

do godz. 13.00