KIEROWNIK MIEJSKO- GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOłECZNEJ

INFORMUJĘ, ŻE

w dniu 02-05-2012

tut. OŚRODEK BĘDZIE NIECZYNNY !