OGLOSZENIE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie poszukuje chętnych do pełnienia roli opiekuna prawnego. Opiekun poszukiwany jest dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, zamieszkującej teren naszej Gminy.Chętnych prosimy o zgłaszanie się do tut. Ośrodka lub dzwoniąc pod nr tel.  (0-52) 315-93-15. Informacji zasięgnąć można także w Sądzie Rejonowym w Mogilnie przy ulicy Sądowej 21.