Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem  nr 2/2011

Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy MGOPS w Mogilnie

tut. Ośrodek od dnia 21.01.2011 bedzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach

od 7.30 do 15.30