Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego
 
 
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie informuje, że
w wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego do zatrudnienia wybrana została
 
 
pani ANETA ZWOLENKIEWICZ zam. Pandniewo
 
 
W wyniku analizy Komisja oceniła, iż kandydatka spełnia wymagania formalne zawarte   w ogłoszeniu o naborze.