OGŁOSZENIE
w sprawie naboru na wolne stanowisko w    MGOPS w Mogilnie
 
 
 
 
 
 
            Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie przedstawia listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko pracownika socjalnego
 
 
 
 
 
1. Joanna Kluczykowska                                           zam. Strzelno
2. Aneta Zwolenkiewicz                                              zam. Padniewo
 
 
 
 
 
                                                                                          p.o. KIEROWNIK
                                                                          MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
                                                                                   POMOCY SPOŁECZNEJ
                                                                                            w Mogilnie
 
 
 
                                                                  Agnieszka Szulc