Administracja
Zajmowane stanowisko
imię i nazwisko pracownika
 
   
SZULC AGNIESZKA
 KIEROWNIK
   
MYSZAKOWSKA MARLENA
 Z-ca Kierownika
BAKALARSKA AURELIA Specjalista pracy socjalnej
GRELA KAMILA
Główna księgowa
DĄBEK JAKUB
Podinspektor
SOBECKA AGNIESZKA
Inspektor
CZERKAWSKA MARTA
Inspektor
PLEWA LILIANNA
Pomoc administracyjna
ŚWIDOWSKA AGNIESZKA
Inspektor
ŚWIATOWA MARTA
 Sekretarka
WOŹNIAK AGNIESZKA
Inspektor ds.KADR
   
Dodatki mieszkaniowe 
 
   
POLANOWSKA JUSTYNA
Inspektor
STOCHLIŃSKI GRZEGORZ
Pomoc administracyjna
 
 
Świadczenie rodzinne
 
 
 
KROTOSZYŃSKA MONIKA
Pomoc administracyjna
WIERZBIŃSKA ANNA
Pomoc administracyjna
DASZKIEWICZ MONIKA Pomoc administracyjna
   
Fundusz Alimentacyjny 
 
   
KONIECZKA EWA
Podinspektor
NIEDZIAŁOWSKA AGATA
Pomoc administracyjna
   
Asystent rodziny 
 
   
JAMRYCH DOMINIKA
Asystent rodziny
SZAPROWSKA ANNA     
Asystent rodziny
 
 
Pracownicy Socjalni 
 
 
 
BŁASZCZAK MARTA
Specjalista pracy socjalnej
BUDNY-PISZORA RENATA
Specjalista pracy socjalnej
CHOJNACKA-WESOŁEK JUSTYNA
Specjalista pracy socjalnej
GOŁACH EDYTA
Starszy pracownik socjalny
GRYLEWICZ GRAŻYNA
Specjalista pracy socjalnej
KULCZAK MAŁGORZATA
Specjalista pracy socjalnej
KAPCZYŃSKA DANUTA Pracownik socjalny
LUKSTAEDT KINGA Pracownik socjalny
LESZCZYŃSKA TERESA
Specjalista pracy socjalnej
MALENDOWICZ ALICJA
Specjalista pracy socjalnej
OLEJNICZAK AGNIESZKA Pracownik socjalny
SIELECKA WANDA
Specjalista pracy socjalnej
 WOŹNIAK AGNIESZKA
Specjalista pracy socjalnej
 ZWOLENKIEWICZ ANETA
Pracownik socjalny
   
Opiekunki Środowiskowe
 
 
BłASZAK ANNA
 
Opiekunka domowa
BORYSIAK ANNA
Opiekunka domowa
BOGUSIEWICZ ARLETA
Opiekunka domowa
BORYSIAK EWELINA
Opiekunka domowa
BUKOWSKA MARIOLA Opiekunka domowa
CIESIELSKA DANUTA
Opiekunka domowa
CHOJNACKA DARIA Opiekunka domowa
FURMAŃCZYK KARINA Opiekunka domowa
FALKOWSKA BARBARA Opiekunka domowa
GAJOWNIK ELŻBIETA
Opiekunka domowa
GESELLA IRENA Opiekunka domowa
GIBOWSKA ANETA Opiekunka domowa
GÓRNIKIEWICZ JOLANTA
Opiekunka domowa
KAŹMIERCZAK HALINA
Opiekunka domowa
KOSIAK ALICJA
Opiekunka domowa
KOMANOWSKA JOLANTA
Opiekunka domowa
KOŚMIDER EDYTA
Opiekunka domowa
KOWALSKA ANNA
Opiekunka domowa
KRYSTKOWIAK AGNIESZKA
Opiekunka domowa
KRAJEWSKA-ŚMIGIELSKA  EWA
Opiekunka domowa
MADEJEWSKA MAGDALENA Opiekunka domowa
MATEJCZAK MAŁGORZATA
Opiekunka domowa
MICHALAK JOANNA
Opiekunka domowa
NOWACZYK MARIA
Opiekunka domowa
NOWAKOWSKA RENATA
Opiekunka domowa
NOWOROLNIK ELŻBIETA
Opiekunka domowa
POLAK BOŻENA
Opiekunka domowa
PUŁKOWNIK JUSTYNA
Opiekunka domowa
SZYMAŃSKA MONIKA
Opiekunka domowa
SZYMCZAK DANUTA
Opiekunka domowa
TARNECKA MAŁGORZATA
Opiekunka domowa
WILK MARZENA
Opiekunka domowa
WIELIŃSKA JANINA
Opiekunka domowa
WODA JUSTYNA
Opiekunka domowa
WOJEWODA LUCYNA
Opiekunka domowa
ŻAKOWSKA ALINA
Opiekunka domowa 
ZAJĄC WIESŁAWA Opiekunka domowa
   
Schronisko dla osób bezdomnych
 
   
CIEŚLIK BOGDAN
Opiekun schroniska
GOŁACH WOJCIECH
Opiekun schroniska
ŻELAZNY WALDEMAR
Opiekun schroniska
   
Ognisko wychowawcze
 
 
 
KURZYDŁOWSKA PAULINA
Wychowawca pół etatu
NOWAK-WITKOWSKA ANNA    
Wychowawca pół etatu
 
 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

 
Dąbek Bartosz masażysta
Graczyk Dorota rehabilitant