Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie informuję, iż Gmina Mogilno z dniem

04 maja 2023

 ropoczyna sprzedaż końcową paliwa stałego.

Szczegóły w załączniku.