W załączeniu  Zarządzenie Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie w sprawie ustanowienia dni wolnych od pracy dla pracowników.