Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie
informuje, iż w związku z wejściem w życie
zmiany ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
od dnia 03.11.2022 r. istnieje możliwość
złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego zamieszkującego pod tym samym adresem.

Szczegóły w załączniku do niniejszego artykułu.