Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie

informuje o terminach składania wniosków na

NOWY OKRES ZASIłKOWY 2022/2023

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń  z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2022/2023 można składać drogą elektroniczną

od dnia 1 lipca 2022 roku - za pomocą następujacych kanałów:

WNIOSKI W WERSJI PAPIEROWEJ   będzie można składać

od dnia 1 sierpnia 2022 roku

w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie, ul. Rynek 10 - Punkt Obsługi Interesanta  (sala nr 17) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -15.00

(pokój nr. 5 i 6)

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 maja 2020 roku przy jednym stanowisku obsługi będzie mogła przebywać tylko jedna osoba  !

Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarnych związanych ze zwalczaniem pandemii COVID 19.

W kontakcie bezpośrednim interesanci zobowiązani są do  zachowania dystansu 2 metrów od drugiej osoby oraz dezynfekcji rąk.

Informujemy,  że na  ścianie budynku MGOPS umieszczona jest skrzynka podawcza, do której mieszkańcy mogą składać wypełnione wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2022/2023 oraz dokumenty dotyczące prowadzonych przez tut.Ośrodek spraw.