Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przesłanym komunikacie informuje, iż  od roku szkolnego 2021/2022 tzw. "300+" dla ucznia w ramach programu "Dobry Start" będzie obsługiwane i wypłacane przez ZUS a nie jak dotychczas przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie.

    Wnioski będzie można składać od 01 lipca 2021 roku do 30 listopada 2021 roku

TYLKO I WYłĄCZNIE DROGĄ  ELEKTRONICZNĄ

za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS;

za pośrednictwem  portalu  Emp@tia ;

lub poprzez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość.

Bardzo istotną informacją jest fakt, że świadczenie będzie wypłacane WYLĄCZNIE na rachunek bankowy wskazany we wniosku, a decyzje oraz zawiadomienie dotyczące świadczeń "300+" będą przekazywane w formie elektronicznej.

W ramach tego programu rodzice - bez względu na dochody-  mogą otrzymywać jednorazowo 300 zł  na zakup podręczników, zeszytów , sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20 roku życia.