HARMONOGRAM WYPŁAT

ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH/ ŚWIADCZEŃ RODZICIELSKICH

ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (tzw. 500+)

DOBRY START (300+)

w Banku Spółdzielczym


W MIESIĄCACH PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ 2020 r.


Przelewy świadczeń rodzinnych oraz świadczeń rodzicielskich na konta bankowe

realizowane będą ostatniego dnia roboczego danego miesiącaWYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH – PAŹDZIERNIK 2020 r.


26 październik

(poniedziałek)

 • wypłata świadczeń osobom, których nazwiska rozpoczynają się od liter A do G

27 październik (wtorek)

 • wypłata świadczeń osobom, których nazwiska rozpoczynają się od liter H do L

28 październik (środa)

 • wypłata świadczeń osobom, których nazwiska rozpoczynają się od liter Ł do R

29 październik (czwartek)

 • wypłata świadczeń osobom, których nazwiska rozpoczynają się od liter S do Ż

30 październik (piątek)

 • wypłata dla tych osób, które wyjątkowo nie mogły zgłosić się po odbiór świadczeń we właściwym dla siebie terminie

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH – LISTOPAD 2020 r.


24 listopad (wtorek)

 • wypłata świadczeń osobom, których nazwiska rozpoczynają się od liter A do G

25 listopad (środa)

 • wypłata świadczeń osobom, których nazwiska rozpoczynają się od liter H do L

26 listopad (czwartek)

 • wypłata świadczeń osobom, których nazwiska rozpoczynają się od liter Ł do R

27 listopad (piątek)

 • wypłata świadczeń osobom, których nazwiska rozpoczynają się od liter S do Ż

30 listopad

(poniedziałek)

 • wypłata dla tych osób, które wyjątkowo nie mogły zgłosić się po odbiór świadczeń we właściwym dla siebie terminie


WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH – GRUDZIEŃ 2020 r.


17 grudzień (czwartek)

 • wypłata świadczeń osobom, których nazwiska rozpoczynają się od liter A do G

18 grudzień (piątek)

 • wypłata świadczeń osobom, których nazwiska rozpoczynają się od liter H do L

21 grudzień (poniedziałek)

 • wypłata świadczeń osobom, których nazwiska rozpoczynają się od liter Ł do R

22 grudzień (wtorek)

 • wypłata świadczeń osobom, których nazwiska rozpoczynają się od liter S do Ż

23 grudzień (środa)

 • wypłata dla tych osób, które wyjątkowo nie mogły zgłosić się po odbiór świadczeń we właściwym dla siebie terminie