UWAGA !!!

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Mogilnie

ponawia prośbę o nie składanie nowych wniosków

o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

 (500+)

na dziecko, które ma już przyznane prawo

do świadczenia wychowawczego do dnia 31.05.2021

WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY

2021/2022

w sprawie ustalenia prawa do świadczenia

wychowawczego (500+) będą przyjmowane:

drogą elektroniczną od 1 lutego 2021 r.

w formie papierowej od dnia 1 kwietnia 2021 r.