obrazek

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do 29 r.ż., które nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu i nie są nigdzie zarejestrowane, na bezpłatne szkolenia i kursy w ramach projektu „Aktywizacja młodzieży NEET”.

W ramach szkoleń oferujemy:

 • Bezpłatne kursy i szkolenia,

 • Stypendium szkoleniowe, w wysokości 1336,75zł. brutto,

 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i na staż,

 • Catering na zajęciach szkoleniowych,

 • Badania lekarskie,

 • Ubezpieczenie NNW,

 • Wsparcie doradcy zawodowego,

 • Wsparcie pośrednika pracy,

 • Płatny staż zawodowy, w wysokości 1336.75 btutto.

Szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałami Uczestnika Projektu. Proponujemy szkolenia m. in. w tematyce:

 • Kosmetyczka,

 • Sprzedawca,

 • Pracownik biurowy,

 • Pracownik ds. księgowości z rachunkowością,

 • Operator koparko-ładowarki kl.III,

 • Operator ładowarki jednonaczyniowej kl.III,

 • Operator koparki jednonaczyniowej kl.III,

 • Pracownik gospodarczy,

 • Magazynier z obsługą wózków jezdniowych napędzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli gazowych propan-butan.

Bliższych informacji na temat szkoleń i kursów udziela Biuro Projektu Instytutu Rozwoju i Innowacji EURO – KONSULT pokój nr.10 – I piętro w Inowrocławiu przy ul. Dworcowej 65.

Kontakt – Tel: 600 134 650

e-mail: a.holodniak@ekspert-kujawy.pl

k.parczewska@ekspert-kujawy.pl

m.stefanska@ekspert-kujawy.pl