HARMONOGRAM WYPŁAT

ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH/ ŚWIADCZEŃ RODZICIELSKICH

ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (tzw. 500+)

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

w Banku Spółdzielczym

W MIESIĄCACH LIPIEC –WRZESIEŃ 2020r.

Przelewy świadczeń rodzinnych oraz świadczeń rodzicielskich na konta bankowe realizowane będą ostatniego dnia roboczego danego miesiąca

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH -Lipiec

27 lipiec (poniedziałek) –wypłata świadczeń osobom, których nazwiska rozpoczynają się

od literA do G

28 lipiec (wtorek) –wypłata świadczeń osobom, których nazwiska rozpoczynają się

od liter H doL

29 lipiec (środa) –wypłata świadczeń osobom, których nazwiska rozpoczynają się

od liter Ł do R

30 lipiec (czwartek) –wypłata świadczeń osobom, których nazwiska rozpoczynają się

od literSdo Ź

31 lipiec (piątek) –wypłata dla tych osób, które wyjątkowo nie mogły zgłosić się

po odbiór świadczeń we właściwym dla siebie terminie

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH –Sierpień

25 sierpień (wtorek) –wypłata świadczeń osobom, których nazwiska rozpoczynają się od liter A do G

26 sierpień (środa) –wypłata świadczeń osobom, których nazwiska rozpoczynają się od liter H doL

27 sierpień (czwartek) –wypłata świadczeń osobom, których nazwiska rozpoczynają się od literŁ do R

28 sierpień (piątek) –wypłata świadczeń osobom, których nazwiska rozpoczynają się od literSdo Ź

31 sierpień (poniedziałek) –wypłata dla tych osób, które wyjątkowo nie mogły zgłosić się po odbiór świadczeń we właściwym dla siebie terminie

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH - Wrzesień

24 wrzesień (czwartek) –wypłata świadczeń osobom, których nazwiska rozpoczynają się od literA do G

25 wrzesień (piątek) –wypłata świadczeń osobom, których nazwiska rozpoczynają się od liter H doL

28 wrzesień (poniedziałek)–wypłata świadczeń osobom, których nazwiska rozpoczynają się od literŁ do R

29 wrzesień (wtorek) –wypłata świadczeń osobom, których nazwiska rozpoczynają się od literSdo Ź

30 wrzesień (środa) –wypłata dla tych osób, które wyjątkowo nie mogły zgłosić się po odbiór świadczeń we właściwym dla siebie terminie