PRZEMOC W RODZINIE - APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY MOGILNO!

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, Miejsko - Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie zwraca się z prośbą do

mieszkańców Gminy Mogilno o zwrócenie szczególnej uwagi na

symptomy stosowania przemocy w rodzinach.

Nasze społeczeństwo w czasie pandemii zobowiązane jest do

przymusowej izolacji oraz całodobowego pobytu całymi rodzinami

w miejscach zamieszkania. Bardzo często nie radzimy sobie z nową

rzeczywistością, w której obecnie się znajdujemy. Dlatego też

wielokrotnie rozładowujemy swoje negatywne emocje na naszych

najbliższych. Osoby krzywdzone aktualnie nie mają dokąd uciec przed

przemocą. Aby uniknąć jakichkolwiek aktów przemocy, prosimy

o szczególną uwagę w kierunku osób z naszego najbliższego otoczenia,

aby w sytuacjach trudnych nie pozostawić ich bez fachowej pomocy

i wsparcia.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy

w Rodzinie w Mogilnie poniżej udostępnia numery telefonów, gdzie

można zgłosić podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie:

1. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 10,

88-300 Mogilno, w godzinach 7:30 do 13:30, tel. 52 315-93-15;

2. Komenda Powiatowa Policji, ul. Rynek 6, 88-300 Mogilno,

całodobowo, tel. 47 752-72-00, 52 315-95-00;

3. Niebieska Linia - telefon, który działa codziennie w godzinach

12:00 do 18:00, tel. 22 668-70-00;

4. Telefon zaufania dla dzieci - tel. 116-111

Dodatkowo informujemy, że Komenda Główna Policji uruchomiła

bezpłatną aplikację mobilną „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne

i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych

informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie

(https://twojparasol.com/). Powyższa aplikacja umożliwia m.in.

Dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także

możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych

przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne

osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.