HARMONOGRAM WYPŁAT

ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (tzw. 500+)

ŚWIADCZEŃ RODZICIELSKICH

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

w Banku Spółdzielczym

W MIESIĄCACH KWIECIEŃ –CZERWIEC 2020r.

Przelewy na konta bankowe realizowane będą ostatniego dnia roboczego danego miesiąca

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH -Kwiecień

24kwiecień (piątek) –wypłata świadczeń osobom, których nazwiska rozpoczynają się

od literA do G

27kwiecień (poniedziałek) –wypłata świadczeń osobom, których nazwiska rozpoczynają się

od liter H doL

28kwiecień (wtorek) –wypłata świadczeń osobom, których nazwiska rozpoczynają się

od liter Ł do R

29kwiecień (środa) –wypłata świadczeń osobom, których nazwiska rozpoczynają się

od literSdo Ź

30kwiecień (czwartek) –wypłata dla tych osób, które wyjątkowo nie mogły zgłosić się

po odbiór świadczeń we właściwym dla siebie terminie

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH –Maj

25maj (poniedziałek) –wypłata świadczeń osobom, których nazwiska rozpoczynają się od liter A do G

26maj (wtorek) –wypłata świadczeń osobom, których nazwiska rozpoczynają się od liter H doL

27maj (środa) –wypłata świadczeń osobom, których nazwiska rozpoczynają się od literŁ do R

28maj (czwartek) –wypłata świadczeń osobom, których nazwiska rozpoczynają się od literSdo Ź

29maj (piątek) –wypłata dla tych osób, które wyjątkowo nie mogły zgłosić się po odbiór świadczeń wewłaściwym dla siebie terminie

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH -Czerwiec

22czerwiec (poniedziałek) –wypłata świadczeń osobom, których nazwiska rozpoczynają się od literA do G

23czerwiec (wtorek) –wypłata świadczeń osobom, których nazwiska rozpoczynają się od liter H doL

24czerwiec (środa)–wypłata świadczeń osobom, których nazwiska rozpoczynają się od literŁ do R

25czerwiec (czwartek) –wypłata świadczeń osobom, których nazwiska rozpoczynają się od literSdo Ź

26czerwiec (piątek) –wypłata dla tych osób, które wyjątkowo nie mogły zgłosić się po odbiór świadczeń we właściwym dla siebie terminie