HARMONOGRAM WYPŁAT

ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

ŚWIADCZEŃ RODZICIELSKICH

w Banku Spółdzielczym

W MIESIĄCACH STYCZEŃ –MARZEC 2020r.

Przelewy na konta bankowe realizowane będą ostatniego dnia roboczego danego miesiąca

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH -Styczeń

27 styczeń (poniedziałek) –wypłata świadczeń osobom, których nazwiska rozpoczynają się

od literA do G

28 styczeń (wtorek) –wypłata świadczeń osobom, których nazwiska rozpoczynają się

od liter H doL

29 styczeń (środa) –wypłata świadczeń osobom, których nazwiska rozpoczynają się

od liter Ł do R

30 styczeń (czwartek) –wypłata świadczeń osobom, których nazwiska rozpoczynają się

od literSdo Ź

31 styczeń (piątek) –wypłata dla tych osób, które wyjątkowo nie mogły zgłosić się

po odbiór świadczeń we właściwym dla siebie terminie

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH –Luty

24 luty (poniedziałek) –wypłata świadczeń osobom, których nazwiska rozpoczynają się od liter A do G

25 luty (wtorek) –wypłata świadczeń osobom, których nazwiska rozpoczynają się od liter H doL

26 luty (środa) –wypłata świadczeń osobom, których nazwiska rozpoczynają się od literŁ do R

27 luty (czwartek) –wypłata świadczeń osobom, których nazwiska rozpoczynają się od literSdo Ź

28 luty (piątek) –wypłata dla tych osób, które wyjątkowo nie mogły zgłosić się po odbiór świadczeń we właściwym dla siebie terminie

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH -Marzec

24 marzec (wtorek) –wypłata świadczeń osobom, których nazwiska rozpoczynają się od literA do G

25 marzec (środa) –wypłata świadczeń osobom, których nazwiska rozpoczynają się od liter H doL

26 marzec (czwartek)–wypłata świadczeń osobom, których nazwiska rozpoczynają się od literŁ do R

27 marzec (piątek) –wypłata świadczeń osobom, których nazwiska rozpoczynają się od literSdo Ź

30 marzec (poniedziałek) –wypłata dla tych osób, które wyjątkowo nie mogły zgłosić się po odbiór świadczeń we właściwym dla siebie terminie