ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+

w Gminie Mogilno w roku 2020

w formie przelewu na wskazany przez wnioskodawcę

rachunek bankowy

realizowane bębą według poniższego harmonogramu

Miesiąc Data

Luty 17.02.2020 r. *

Marzec 17.03.2020 r. *

Kwiecień 17.04.2020 r. *

Maj 18.05.2020 r. *

Czerwiec 17.06.2020 r. *

Lipiec 17.07.2020 r. *

Sierpień 17.08.2020 r. *

Wrzesień 17.09.2020 r. *

Październik 19.10.2020 r. *

Listopad 17.11.2020 r. *

Grudzień 17.12.2020 r. *

UWAGA !!!

* Harmonogram może ulec zmianie w przypadku nieotrzymania dotacji celowej na realizację

wypłat od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W takim przypadku przelewy będą realizowane do ostatniego dnia miesiąca niezwłocznie

po otrzymaniu dotacji.