MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK

POMOCY SPOŁECZNEJ

88-300 MOGILNO

UL. RYNEK 10

KIEROWNIK MGOPS -   Agnieszka Woźniak

   tel.(052) 315-93-15
         
           tel. / fax. (052) 315-93-16

    mgops@mogilno.pl
 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP:

/mgops_mogilno/skrytkaESP

aktywny link do strony ePUAP

 https://epuap.gov.pl/wps/portal